Vườn sinh thái và bảo tồn dược liệu Thanh tân

Vườn sinh thái vào bảo tồn dược liệu thanh tân

Nơi bảo tồn, lưu trữ và phát triển cây thuốc dược liệu thiên nhiên:

Phát triển sinh thái nông nghiệp bền vững Vì sức khỏe cộng đồng:

Các cây thuốc được bảo tồn và lưu trữ trong vườn:

Kim ngân hoa, Cà gai leo, Ba kích tím, Xạ đen, Đinh lăng, Bạch chỉ, Thìa canh, Trinh nữ hoàng cung, sài đất, mã đề, ngưu tất, khôi nhung, ích mẫu, đương quy, địa liền, tam thất nam, hà thủ ô đỏ, trà tía, trà dây:

Điện tích bảo tồn và lưu trữ 2,5 ha

Our portfolio